dalszy ciąg


dalszy ciąg
dalszy ciąg {{/stl_13}}{{stl_7}}'przedłużenie, kontynuacja czegoś trwającego, już rozpoczętego; też: wydarzenia, fakty będące następstwem czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dalszy ciąg powieści, filmu, opowiadanej historii. Sprawa doczekała się dalszego ciągu w sądzie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ciąg — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} występowanie po sobie, jeden po drugim, pew nych elementów w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciąg… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciąg — m III, D. u, N. ciąggiem; lm M. i 1. «nieprzerwana ciągłość, tok czegoś» a) «w przestrzeni: droga, ulica, szlak, trasa; pasmo, pas» Ciąg pieszy, komunikacyjny, uliczny, spacerowy, przewozowy, handlowy, wystawowy, usługowy, widokowy. Ciąg zieleni …   Słownik języka polskiego

  • daleki — dalekiecy, dalszy 1. «o kimś lub o czymś znajdującym się, położonym w dużej odległości; odległy, oddalony» Dalekie kraje, strony, wzgórza. Daleki przyjaciel. ◊ Daleki krewny «ktoś związany pokrewieństwem w stopniu piątym i dalszym» ◊ Daleki… …   Słownik języka polskiego

  • Собещанский, Франц Максимилиан — (Franciszek Maxymilijan Sobieszczanski) Варшавский археолог и исследователь местной истории, род. 10 октября 1814 г. в Выхове, Люблинской губернии, умер 3 июня 1878 г. в Варшаве. В 1821 г. С. переселился вместе с своими родителями на Волынь и там …   Большая биографическая энциклопедия

  • Зверковский — (Валентин Zwierkowski, 1786 1859) польский публицист, в 1831 г. эмигрировал во Францию; в Париже напечатал: Kilka słow о czynnościach sejmu polskiego (1833); Dalszy ciąg zbiory uchwał sejmu (1833); Korpus drugi w r. 1831, z mapą (1844); Historyja …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Собещанский — (Францишек Миксимилиан Sobieszczański, 1814 1878) польский писатель. Главные его труды: Wiadomości historyczne о sztukach pięknych w dawnej Polsce (Варш., 1847 49, с гравюрами), Rys historyczno statyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Зверковский Валентин — (Zwierkowski, 1786 1859) польский публицист, в 1831 г. эмигрировал во Францию; в Париже напеч.: Kilka słow о czynnościach sejmu polskiego (1833); Dalszy ciąg zbiory uchwał sejmu (1833); Korpus drugi w r. 1831, z mapą (1844); Historyja ostatnich… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Зверковский, Валентин — Валентин Зверковский (польск. Walenty Józef Wincenty Zwierkowski, 20 февраля 1786, Mokrzesz  15 декабря 1859, Париж)  польский публицист. В 1831 году эмигрировал во Францию; в Париже напечатал: Kilka słow о czynnościach sejmu polskiego… …   Википедия

  • Андрей Ольгердович — Русское войско вст …   Википедия

  • Валентин Зверковский — (польск. Walenty Józef Wincenty Zwierkowski, 20 февраля 1786, Mokrzesz  15 декабря 1859, Париж)  польский публицист. В 1831 году эмигрировал во Францию; в Париже напечатал: Kilka słow о czynnościach sejmu polskiego (1833) Dalszy ciąg zbiory… …   Википедия